ARCHITECTS11 CO.,LTD
ประกอบรับออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก รวมทั้งภูมิทัศน์และงานรับเหมาอื่นๆ
100/34 หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
076-322-085
076-322-086
ตำแหน่งงานของ ARCHITECTS11 CO.,LTD 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. 3D 30 มกราคม 2566
     2. แม่บ้าน 30 มกราคม 2566
     3. Admin /Account 30 มกราคม 2566
     4. Interior Designer 30 มกราคม 2566
     5. ฺBarista 30 มกราคม 2566
     6. นักศึกษา ฝึกงานธุรการ 30 มกราคม 2566
     7. นักศึกษาฝึกงาน ออกแบบ 30 มกราคม 2566