บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินงานด้านการจัดจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซมด้านไฟฟ้าตั้งแต่แรงดันขนาดกลางถึงขนาดแรงดันสูงในกลุ่มของพลังงาน และโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มพลังงานไฟฟ้า เช่น ป.ต.ท.สผ. Thai oil ESSO การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าและกลุ่มการค้า
เลขที่ 55/358,55/359 หมู่ 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
02-5081534-7
02-5081538
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 20 มกราคม 2565
     2. พนักงานสโตร์ คลังสินค้า 20 มกราคม 2565
     3. ช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 20 มกราคม 2565
     4. แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด 20 มกราคม 2565
     5. บัญชีเจ้าหนี้ 20 มกราคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ 20 มกราคม 2565