บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ใบอนุญาตเลขที่ ว00027/2548 มุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และมีบริษัทฯ ในเครือ คือ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตประเภทการจัดการให้มีการประกันชีวิตโดยตรง ใบอนุญาตเลขที่ ช00003/2551 ซึ่งเสนอขายประกันภัยประเภทต่างๆผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing) บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
091-1204715 คุณน้ำหวาน
02-6192326
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ (Telesales Agent) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สัมภาษณ์Line Video Call (เริ่ม15/8/65) 14 สิงหาคม 2565
     2. รับด่วนผู้มีอายุ 40-50 ปี ตำแหน่ง จนท.แจ้งเตือนต่อ พรบ.แนะนำประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ประจำออฟฟิศ BTS อารีย์ เริ่ม 15/8/65 14 สิงหาคม 2565
     3. รับด่วนจำนวนมาก TSR เจ้าหน้าที่แนะนำประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ ม.3-ป.ตรี (สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านและเริ่มงานทันที 15/08/65) 14 สิงหาคม 2565
     4. รับด่วน !! เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ประกันภัยรถยนต์) วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / ผ่านเริ่มงานทันที 15 ส.ค. 65 14 สิงหาคม 2565
     5. รับด่วน 20 อัตรา เจ้าหน้าที่ Telesales Motor ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปตรี ประจำอารีย์/สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที 15 ส.ค. 65 14 สิงหาคม 2565