บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
ส่งออกจิวเวลรี่
เลขที่ 123,125 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-6781484-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Online Marketing ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     2. พนักงานบัญชี ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     3. Cad Designer ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     4. ผู้ช่วยคิวซี ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     5. ช่างแต่งประกอบงานทอง ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     6. ช่างฝังกล้อง ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565
     7. ช่างฉีดเทียน ด่วน!! 06 ตุลาคม 2565