บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
ส่งออกจิวเวลรี่
123,125 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-6781484-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2564
     2. Cad Designer 24 กันยายน 2564
     3. ผู้ช่วยคิวซี 24 กันยายน 2564
     4. ช่างฝังกล้อง 24 กันยายน 2564
     5. ช่างฉีดเทียน 24 กันยายน 2564
     6. ช่างแต่งประกอบงานทอง 24 กันยายน 2564