บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
ส่งออกจิวเวลรี่
เลขที่ 123,125 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-6781484-7