บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด
ตัวกลางรับซื้อขายรถยนต์มือสอง
อาคาร ซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ CW6 ชั้นที่ G เลขที่ 55
ถนนศรีนครินทร์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
095-950-4613
ตำแหน่งงานของ บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Executive 23 มิถุนายน 2564
     2. Supervisor Callcenter / Telesale 23 มิถุนายน 2564
     3. ช่างตรวจสอบสภาพรถยนต์ ( ประจำโลตัสรัตนาธิเบศน์ ) 23 มิถุนายน 2564
     4. Graphic Design 23 มิถุนายน 2564
     5. หัวหน้าช่างยนต์ / รองหัวหน้าช่างยนต์ 23 มิถุนายน 2564
     6. Ads Officer 23 มิถุนายน 2564
     7. ที่ปรึกษาการขาย ( ประจำสาขา เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ (แคราย) ) 23 มิถุนายน 2564
     8. ช่างตรวจสอบสภาพรถยนต์ ประจำโลตัสรัตนาธิเบศร์ (แคราย) 23 มิถุนายน 2564
     9. นักศึกษาฝึกงาน 23 มิถุนายน 2564
     10. ช่างตรวจสอบสภาพรถยนต์ ( ประจำซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ) 23 มิถุนายน 2564
     11. Call center 23 มิถุนายน 2564