บริษัท โกรท วินสัน จำกัด
งานตรวจสอบแนวเชื่อม
เลขที่ 18/73 หมู่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038-996982-3
038-996981
ตำแหน่งงานของ บริษัท โกรท วินสัน จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Technician (ช่างเทคนิค) 20 พฤษภาคม 2565