บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เวชภัณฑ์ยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรผู้มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงาน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยาภาพของตนเองให้เติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ
21/6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-501-7999 หรือ ส่งเมล์มาที่ [email protected]
-
02-501-7709
ตำแหน่งงานของ บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 27 กรกฎาคม 2564
     2. นักวิทยาศาสตร์เคมี 27 กรกฎาคม 2564
     3. ผู้แทนขาย ( เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ) 27 กรกฎาคม 2564