บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เวชภัณฑ์ยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรผู้มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงาน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยาภาพของตนเองให้เติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ
21/6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-501-7999 หรือ ส่งเมล์มาที่ [email protected]
-
02-501-7709
ตำแหน่งงานของ บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้แทนขาย 11 สิงหาคม 2565
     2. IT Support 11 สิงหาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 11 สิงหาคม 2565
     4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี 11 สิงหาคม 2565
     5. เภสัชกรฝ่ายผลิต 11 สิงหาคม 2565
     6. เภสัชกรควบคุมคุณภาพ 11 สิงหาคม 2565
     7. นักวิทยาศาสตร์เคมี 11 สิงหาคม 2565