บริษัท เอสซอม จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิด
508 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600
02-476-0034
02-476-1500
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซอม จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้า งานไฟฟ้าอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. พนักงานบัญชี (ด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. ช่างประกอบ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. ช่างกลึง (รับสมัครด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. วิศวกรอุปกรณ์วัดและซอฟแวร์ (ด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. วิศวกรเขียนแบบและออกแบบ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. ช่างฝึกหัด (งานกลึง) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. วิศวกรงานต่างประเทศ (รับด่วน!!) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. ช่างกลึง (รับสมัครด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567