บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต และติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ UPS และ Sevice
75 หมู่ที่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
034-979-334 ต่อ 160
037-979333
ตำแหน่งงานของ บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรควบคุมดูแลเครื่องจักร 30 พฤศจิกายน 2564
     2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 30 พฤศจิกายน 2564
     3. พนักงานสายการผลิต ควบคุมเครื่องจักร CNC ( รับด่วน หลายอัตรา!!! ) 30 พฤศจิกายน 2564
     4. วิศวกรโรงงาน 30 พฤศจิกายน 2564
     5. พนักงานติดตั้ง , ช่างเชื่อมโลหะ 30 พฤศจิกายน 2564
     6. วิศวกรประจำไซต์ (ด่วนที่สุด!!!!!!) 30 พฤศจิกายน 2564
     7. ช่างไฟฟ้า 30 พฤศจิกายน 2564
     8. พนักงานช่าง/พนักงานบริการ ( รับด่วน!!!!!!!...สัมภาษณ์ ทดสอบ แจ้งผลเลย!!!!!) 30 พฤศจิกายน 2564