บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เลขที่ 105/420 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
094-3249914
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (งานดูแลหมู่บ้าน) 17 สิงหาคม 2565