บริษัท ข้าวดีดีไทย จำกัด
จำหน่ายข้าวสาร
391/2 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5033905 ต่อ 749
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ข้าวดีดีไทย จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพQC 24 กันยายน 2564
     2. พนักงานขับรถส่งสินค้า 24 กันยายน 2564
     3. พนักงานประจำร้านจำหน่ายข้าวสาร (สาขาตลาดบุญอนันต์) 24 กันยายน 2564
     4. พนักงานประจำร้านจำหน่ายข้าวสาร (สาขาคลอง4) 24 กันยายน 2564