บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม งานกราฟฟิก
333 ชั้น 1 หมู่ 6 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02 459 5058 มือถือ 086 341 1359
02 459 5058
ตำแหน่งงานของ บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. คนสวนและทำความสะอาด 30 พฤศจิกายน 2564
     2. ผู้ช่วยเชฟอาหาร 30 พฤศจิกายน 2564