บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบcctv
อาคารทักษะวิศวกรรม เลขที่ 12/170 หมู่ที่ 7 ซอยลำลูกกา 53 ถนน ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
02-993-4861-3
02-993-4864
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม ** ด่วน ** 06 มิถุนายน 2566
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 06 มิถุนายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 06 มิถุนายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา - วิศวกรไฟฟ้า 06 มิถุนายน 2566
     5. พนักงานเขียนแบบ ( DRAFT ) มีประสบการณ์ 06 มิถุนายน 2566
     6. ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ(วิศวกรไฟฟ้า) 06 มิถุนายน 2566
     7. ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ (เครื่องกล) 06 มิถุนายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่ IT 06 มิถุนายน 2566