บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ผลิตยาแผนปัจจุบัน
เลขที่ 21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-513-2925,02-513-2952
02-511-2785
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 24 กันยายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 24 กันยายน 2564