บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel)
ธุรกิจโรงแรม
เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5610510 ต่อ 140,141,146
02-9401442
ตำแหน่งงานของ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป(Cleaner) 07 ธันวาคม 2564