บริษัทเอ็น อาร์ พินญาหาญ คอนสทรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน, ประกอบ-ขนย้าย-ติดตั้งเครื่องจักร
โรงงานเลขที่ 4/3 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ( อยู่ใกล้กลับหมู่บ้านฟินิคซ์ปาร์ค คลองหลวง ปทุมธานี )
081-9321-945 k.สมชาย, 0819263173 k,ณัฐพร
02-909-9110
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทเอ็น อาร์ พินญาหาญ คอนสทรัคชั่น จำกัด 28 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างฝ่ายผลิต 23 กุมภาพันธ์ 2567
     2. หัวหน้างานโครงสร้างเหล็ก 23 กุมภาพันธ์ 2567
     3. จป. เทคนิค 23 กุมภาพันธ์ 2567
     4. หัวหน้าช่างก่อสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     5. หัวหน้าช่างประกอบ ช่างติดตั้ง โครงเหล็กรูปพรรณ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     6. เลขานุการ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     7. ช่างเชื่อม 23 กุมภาพันธ์ 2567
     8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 23 กุมภาพันธ์ 2567
     9. ผู้จัดการโรงงาน 23 กุมภาพันธ์ 2567
     10. ช่างซ่อมบำรุง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     11. การตลาด 23 กุมภาพันธ์ 2567
     12. ถอดแบบประเมินราคางานก่อสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     13. จัดซื้อ และสโตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     14. รับนักศึกษาฝึกงาน และพิจารณาทุนการศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2567
     15. แม่บ้าน 23 กุมภาพันธ์ 2567
     16. ธุรการ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     17. บัญชี/การเงิน 23 กุมภาพันธ์ 2567
     18. ช่างสำรวจ (survay) 23 กุมภาพันธ์ 2567
     19. ผู้ช่วยช่าง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     20. ช่างเขียนแบบ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     21. วิศวกรโยธา 23 กุมภาพันธ์ 2567
     22. ช่างเขียนแบบ 23 กุมภาพันธ์ 2567
     23. รับฝึกงานช่าง 23 กุมภาพันธ์ 2567
     24. เจ้าหน้าที่ จป. 23 กุมภาพันธ์ 2567
     25. ช่างไฟฟ้าในอาคาร 23 กุมภาพันธ์ 2567