บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด
ติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นและเซอร์วิส ตู้แช่ ห้องเย็น พร้อมจำหน่ายตู้แช่ทุกขนาด
22/9 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02-4326016-9
02-4326330
ตำแหน่งงานของ บริษัท วี.เอส. รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สโตร์ จัดซื้อ จัดส่ง 23 มิถุนายน 2564
     2. เขียนแบบ Auto Cad (Draftman) 23 มิถุนายน 2564
     3. Sales Engineer (ห้องเย็น) 23 มิถุนายน 2564
     4. Service Technician 23 มิถุนายน 2564
     5. พนักงานธุรการ 23 มิถุนายน 2564
     6. Service Engineer /วิศวกรบริการ / วิศวกรซ่อมบำรุง 23 มิถุนายน 2564
     7. พนักงานสโตร์ เพศชาย 23 มิถุนายน 2564