บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
ให้บริการออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
55/33 ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0984171588
02-5398724-5