บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
ให้บริการออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
เลขที่ 55/33 ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
098-4171588
02-5398724-5
ตำแหน่งงานของ บริษัท เออร์บาเทค จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธา ประจำหน่วยงาน (Site Engineer) ***มีใบกว. ระดับภาคี 14 สิงหาคม 2565
     2. วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล ประจำหน่วยงาน (Site M&E Engineer) *มีใบกว.ระดับภาคี 14 สิงหาคม 2565
     3. สถาปนิก ประจำหน่วยงาน (Site Architect) *มีใบกส.ระดับภาคี 14 สิงหาคม 2565