บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
ฟาร์มเลี้ยงสุกร และโรงแปรรูปสุกร
17/13 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
084-362-1637
038-464-402
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ IT 23 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้าที่ยานยนต์ 23 มิถุนายน 2564
     3. ช่างกล 23 มิถุนายน 2564
     4. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสาขา) 23 มิถุนายน 2564