บริษัท พรีเมียร์ คอนกรีต อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
เลขที่ 55/179 หมู่ที่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
099-161-5299
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรีเมียร์ คอนกรีต อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัครพนักงานบัญชี 07 ธันวาคม 2564
     2. พนักงานโฟร์แมน ***ด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564
     3. รับสมัครช่างยนต์/ช่างกล ***ด่วนมาก*** 07 ธันวาคม 2564