บริษัท อริยะ 8 จำกัด
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ
ให้บริการรักษาผู้มีอาการปวดต่างๆตามร่างกาย
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 106-7 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0809624446
ตำแหน่งงานของ บริษัท อริยะ 8 จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักกายภาพบำบัด 03 ธันวาคม 2565
     2. Therapist 03 ธันวาคม 2565
     3. Wellness Manager 03 ธันวาคม 2565
     4. Receptionist 03 ธันวาคม 2565