บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
จำหน่าย-ให้เช่า บริการอุปกรณ์เครือข่าย ,กล้องวงจรปิด,ระบบประชุมทางไกล ,ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต (Voip)
เลขที่ 135/48 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
084-1166288
02-2472241
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales 15 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales 15 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานขายทางโทรศัพท์ 15 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานขาย Telesales 15 มิถุนายน 2564
     5. Telesales อุปกรณ์เครือข่าย 15 มิถุนายน 2564
     6. พนักงานขาย 15 มิถุนายน 2564
     7. พนักงานขายงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA)สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน และบริษัท โรงแรม โรงงาน รายเดือน รายปี 15 มิถุนายน 2564
     8. พนักงานขายบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปี 15 มิถุนายน 2564
     9. พนักงานขายงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA)สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน และบริษัท โรงแรม โรงงาน รายเดือน รายปี 15 มิถุนายน 2564