โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
โรงเรียนเอกชน เปิดสอนเตรียมอนุบาล - ม.3

รับสมัครครูมีวุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
02-597-3246-50 ,02-834-2377-78
02-834-2378
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูปฐมวัย 26 พฤศจิกายน 2565
     2. ครูภาษาไทย 26 พฤศจิกายน 2565
     3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 26 พฤศจิกายน 2565
     4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 26 พฤศจิกายน 2565
     5. ครูภาษาอังกฤษ 26 พฤศจิกายน 2565