บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
เครื่องสำอางค์
เลขที่ 555/54 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
081-2607110
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการประจำสาขา 07 ธันวาคม 2564
     2. M.C. Workshop/PR Brand 07 ธันวาคม 2564
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการ/Assistant Manerger 07 ธันวาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด/Sale & Marketing 07 ธันวาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน Work Shop 07 ธันวาคม 2564