Hourglass Cafe (อาวเวอร์กลาส คาเฟ่)
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่
196 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
0894911142
ตำแหน่งงานของ Hourglass Cafe (อาวเวอร์กลาส คาเฟ่) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานครัว พ่อครัว แม่ครัว คนที่ทำอาหารได้ รับด่วนที่สุด!!! 27 กรกฎาคม 2564
     2. Barista-บาริสต้า (คนชงเครื่องดื่ม) 27 กรกฎาคม 2564