บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำด้านการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อตั้งมามากกว่า 10 ปี มีลูกค้าชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริการ เช่น ลูกค้ากลุ่ม Minor(DQ , Bonchon , Swensens , The Coffee Club , The Pizza) , กลุ่มเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป , Boots , H&M , Home Pro , Super Sports ,Office Mate , Sephora , Tops , Robinson , Power Buy , ลูกค้าในกลุ่ม International Brand เป็นต้น

เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการ โดยได้รับการรับรองในระบบ ISO9001:2015 , ISO 27001

เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรที่กำลังขยายตัว จึงเปิดรับบุคลากรที่สนใจเข้ามาร่วมงานกับเราอีกเป็นจำนวนมาก พร้อมกับสวัสดิการต่างๆ มากมาย
เลขที่ 84/10 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 69
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
087-336-4755
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Node ประจำจังหวัดภูเก็ต 14 เมษายน 2567
     2. Admin Workshop 14 เมษายน 2567
     3. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคกลาง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง 14 เมษายน 2567
     4. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง 14 เมษายน 2567
     5. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง 14 เมษายน 2567
     6. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก(จ.ระยองและจังหวัดใกล้เคียง) 14 เมษายน 2567
     7. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคใต้(จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง) 14 เมษายน 2567
     8. Node It Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคอีสาน(จ.อุดรฯ และจังหวัดใกล้เคียง) 14 เมษายน 2567
     9. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน(จ.สุราษฎร์ฯและพื้นที่ใกล้เคียง 14 เมษายน 2567
     10. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก(จ.ชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 14 เมษายน 2567
     11. Node IT Support(Onsite) เขตพื้นที่ภาคอีสาน(จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง) 14 เมษายน 2567
     12. Project Manager 14 เมษายน 2567
     13. Software Specialist and Programmer 14 เมษายน 2567
     14. Sale Executive 14 เมษายน 2567