บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
ธุรกิจ ยา / เครื่องสำอาง / เครื่องมือแพทย์
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมถึงให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง ตรวจสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
7/25 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-986-1250-54 ต่อ 126
02-986-1255
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิค (Service Engineer) 15 มิถุนายน 2564
     2. Technical Sale ( พนักงานขายสินค้า/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์) 15 มิถุนายน 2564