บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบสุขาภิบาล
99 ซอย หทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
02-906-5098-99, 065-559-7845
-
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า - เครื่องกล 30 กันยายน 2566
     2. ธุรการ (ภาคสนาม) 30 กันยายน 2566
     3. วิศวกรเครื่องกล 30 กันยายน 2566
     4. โฟร์แมนเครื่องกล 30 กันยายน 2566
     5. โฟร์แมนไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     6. วิศวกรไฟฟ้า 30 กันยายน 2566