บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน EIA และ IEE
เลขที่ 57/1 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-5514170 # 106 ติดต่อ : คุณนูรมา
02-0685558
ตำแหน่งงานของ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) 05 ธันวาคม 2566
     2. วิศวกรจราจร 05 ธันวาคม 2566
     3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Scientist) 05 ธันวาคม 2566
     4. พนักงานเขียนแบบ 05 ธันวาคม 2566