บริษัทบิลวัน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
Software Development and Support, Billing system
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ติวานนท์, หลักสี่
063-556-1555
02-121-4703
ตำแหน่งงานของ บริษัทบิลวัน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่วิศวกรดูแลระบบ (System Engineer) 07 ธันวาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 07 ธันวาคม 2564