ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort)
โรงแรม รีสอร์ท
เลขที่ 6/2 หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
095-1595554
ตำแหน่งงานของ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 23 มิถุนายน 2564