บริษัท ตงหง จำกัด
ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
168/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
080-9362853
038195356
ตำแหน่งงานของ บริษัท ตงหง จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จัดซื้อ (รับสมัครด่วน!!) 07 ธันวาคม 2564
     2. พนักงานบัญชีต้นทุน (รับสมัครด่วน!!) 07 ธันวาคม 2564
     3. ช่างพิมพ์กล่องกระดาษ ( รับสมัครด่วน!! ) 07 ธันวาคม 2564