บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
สำนัก พิมพ์วัฒนาพานิช เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตสื่อการเรียนรู้/สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ มีเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย ทัดเทียมกับแหล่งผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีอายุกว่า 80 ปี ด้วยรากฐานอันมั่นคง ประกอบกับคุณภาพของสินค้า และการให้บริการ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้า และมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัทในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจ เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ โอกาสมาถึงคุณแล้ว!! อย่ารอช้า รีบมาเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปด้วยกันกับเรา "สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช”
31/1-2-32/2-3 ตรอกศิริพัฒน์ ถนนมหาไชย
แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
081-754-5312,02-222-4772 ต่อ 261
02-222-7408
ตำแหน่งงานของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 44 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักวิชาการวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 07 ธันวาคม 2564
     2. นักศึกษาฝึกงาน ช่องอิเล็กทรอนิกส์ 07 ธันวาคม 2564
     3. นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานโปรแกรมเมอร์ 07 ธันวาคม 2564
     4. นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 07 ธันวาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคเหนือ)!!ด่วน!! 07 ธันวาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคกลาง)!!ด่วน!! 07 ธันวาคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)!!ด่วน!! 07 ธันวาคม 2564
     8. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ภาคใต้)!!ด่วน!! 07 ธันวาคม 2564
     9. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสระแก้ว-ปราจีน) 07 ธันวาคม 2564
     10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดบุรีรัมย์) 07 ธันวาคม 2564
     11. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดชลบุรี) 07 ธันวาคม 2564
     12. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุรินทร์)!!ด่วน!! 07 ธันวาคม 2564
     13. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์กรุงเทพและปริมณฑล (MC) 07 ธันวาคม 2564
     14. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนา) 07 ธันวาคม 2564
     15. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดศรีสะเกษ) 07 ธันวาคม 2564
     16. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดอุบลราชธานี) !! ด่วน !! 07 ธันวาคม 2564
     17. พนักงานฝ่ายผลิต 07 ธันวาคม 2564
     18. เจ้าหน้าที่ ช่างพิมพ์ มือ1 และมือ 2 07 ธันวาคม 2564
     19. พนักงานขับรถส่งของ 07 ธันวาคม 2564
     20. เจ้าหน้าที่การเงิน 07 ธันวาคม 2564
     21. เจ้าหน้าที่ IT Support 07 ธันวาคม 2564
     22. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (คำนวณราคา) 07 ธันวาคม 2564
     23. ผู้ช่วยงานขาย (ภาคใต้) !! ด่วน !! 07 ธันวาคม 2564
     24. ผู้ช่วยงานขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) !! ด่วน !! 07 ธันวาคม 2564
     25. ผู้ช่วยงานขาย (ภาคเหนือ) !! ด่วน !! 07 ธันวาคม 2564