บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด
นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องฟอกอากาศ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องพับบรรจุซอง เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดนามบัตร เครื่องเข้าเล่มไสกาว เครื่องเรียงกระดาษ เครื่องพับกระดาษ เครื่องเคลือบฟิล์ม-ฟอยล์ เครื่องเย็บมุงหลังคา ฯลฯ
เลขที่ 10/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-6438725-7 # 0
02-1151414
ตำแหน่งงานของ บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่าง 30 กันยายน 2565
     2. Sale (พนักงานขาย) ด่วน 30 กันยายน 2565
     3. พนักงานส่งเอกสาร/ติดรถส่งของ 30 กันยายน 2565