บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการจ้างเหมาแรงงานภายนอก (outsource) ทุกประเภท
1. ให้บริการพนักงานทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ทุกประเภท
2. ให้บริการพนักงานธุรการภายนอกสำนักงาน /ประจำไซต์งาน
3. ให้บริการพนักงานธุรการประจำสำนักงาน/ภายในสำนักงาน
4. ให้บริการพนักงานขับรถประจำหน่วยงาน
5. ให้บริการพนักงานขนส่ง/จัดเรียง/ขนย้าย วัสดุ/ครุภัณฑ์
6. ให้บริการพนักงานช่าง/ผู้ช่วยช่างเทคนิค ประจำหน่วยงาน
7. ให้บริการพนักงานเวรเปล ประจำโรงพยาบาล
เลขที่ 533 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
02-5734319
02-0428255