บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการจ้างเหมาแรงงานภายนอก (outsource) ทุกประเภท
1. ให้บริการพนักงานทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ทุกประเภท
2. ให้บริการพนักงานธุรการภายนอกสำนักงาน /ประจำไซต์งาน
3. ให้บริการพนักงานธุรการประจำสำนักงาน/ภายในสำนักงาน
4. ให้บริการพนักงานขับรถประจำหน่วยงาน
5. ให้บริการพนักงานขนส่ง/จัดเรียง/ขนย้าย วัสดุ/ครุภัณฑ์
6. ให้บริการพนักงานช่าง/ผู้ช่วยช่างเทคนิค ประจำหน่วยงาน
7. ให้บริการพนักงานเวรเปล ประจำโรงพยาบาล
เลขที่ 533 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
02-5734319
02-0428255
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานผู้ช่วยช่าง ประจำห้องประชุม/สัมนา ภายในอาคาร 30 กันยายน 2566
     2. ธุรการบัญชี 30 กันยายน 2566
     3. ผู้ช่วยช่างในอาคาร สำนักงาน ตึก SC TOWER ติดต่อ ด่วน 081-562-3692 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานส่งเอกสารภายในในมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ด่วนจำนวนมาก!! (รับเฉพาะผู้หญิง) ติดต่อ 094-9292722 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานทำความสะอาดประจำ 30 กันยายน 2566
     6. แม่บ้านจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 30 กันยายน 2566
     7. เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Security Guard )โทร 061-2901215 , 090-2486561 รับด่วน!! จำนวนมาก 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กันยายน 2566
     9. พนักงานจัดเลี้ยง 30 กันยายน 2566
     10. พนักงานทำความสะอาดอาคารชุด 30 กันยายน 2566
     11. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 30 กันยายน 2566
     12. พนักงานต้อนรับ ห้องประชุม สัมนา (Reception) 30 กันยายน 2566
     13. ผู้ช่วยช่างประจำอาคาร 30 กันยายน 2566
     14. ช่างงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระบบ 30 กันยายน 2566