บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ท่อ LDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า และ แผ่น HDPE Geomembrane ภายใต้เครื่องหมายการค้า HITEX ด้วยความสามารถและประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่ 29 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
02-9777270-5
02-9777278-9