บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
โรงพยาบาล
เลขที่ 46/7-9 ซอยปราโมทย์ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-635-7120-37 ต่อ 106
02-234-2766
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักเทคนิคการแพทย์ 01 ธันวาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่เวรเปล 01 ธันวาคม 2564
     3. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 01 ธันวาคม 2564
     4. นักรังสีเทคนิค 01 ธันวาคม 2564
     5. IT Support 01 ธันวาคม 2564
     6. โปรแกรมเมอร์ 01 ธันวาคม 2564
     7. เวชระเบียน 01 ธันวาคม 2564
     8. พยาบาล (Full Time) O.P.D ER OR 01 ธันวาคม 2564
     9. ผู้ช่วยพยาบาล (NA) 01 ธันวาคม 2564
     10. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 01 ธันวาคม 2564
     11. ผู้ช่วยกุ๊ก 01 ธันวาคม 2564
     12. ช่างซ่อมบำรุง 01 ธันวาคม 2564
     13. พนักงานขับรถ Ambulance 01 ธันวาคม 2564
     14. โอเปอเรเตอร์ 01 ธันวาคม 2564
     15. ธุรการการตลาด 01 ธันวาคม 2564
     16. โปรแกรมเมอร์ 01 ธันวาคม 2564
     17. เภสัชกร 01 ธันวาคม 2564
     18. พนักงานทำความสะอาด 01 ธันวาคม 2564
     19. พนักงานรับรถ และ รปภ 01 ธันวาคม 2564
     20. ซ่อมบำรุง 01 ธันวาคม 2564
     21. แคชเชียร์ 01 ธันวาคม 2564
     22. เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตร 01 ธันวาคม 2564
     23. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 01 ธันวาคม 2564
     24. พนักงานขับรถพยาบาล 01 ธันวาคม 2564
     25. โอเปอเรเตอร์ 01 ธันวาคม 2564