บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
โรงพยาบาล
เลขที่ 46/7-9 ซอยปราโมทย์ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-635-7120-37 ต่อ 106
02-234-2766
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด 31 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Support 15 มิถุนายน 2564
     2. โปรแกรมเมอร์ 15 มิถุนายน 2564
     3. ธุรการ X-RAY 15 มิถุนายน 2564
     4. เวชระเบียน 15 มิถุนายน 2564
     5. พยาบาล (Full Time) O.P.D ER OR 15 มิถุนายน 2564
     6. ผู้ช่วยพยาบาล (NA) 15 มิถุนายน 2564
     7. นักรังสีเทคนิค 15 มิถุนายน 2564
     8. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 15 มิถุนายน 2564
     9. ขับรถ 15 มิถุนายน 2564
     10. บัญชี 15 มิถุนายน 2564
     11. แคชเชียร์ 15 มิถุนายน 2564
     12. ผู้ช่วยกุ๊ก 15 มิถุนายน 2564
     13. แม่บ้าน 15 มิถุนายน 2564
     14. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 15 มิถุนายน 2564
     15. การเงิน 15 มิถุนายน 2564
     16. ช่างซ่อมบำรุง 15 มิถุนายน 2564
     17. การตลาด 15 มิถุนายน 2564
     18. พนักงานขับรถ Ambulance 15 มิถุนายน 2564
     19. เจ้าหน้าที่เวรเปล 15 มิถุนายน 2564
     20. โอเปอเรเตอร์ 15 มิถุนายน 2564
     21. ธุรการการตลาด 15 มิถุนายน 2564
     22. โปรแกรมเมอร์ 15 มิถุนายน 2564
     23. เภสัชกร 15 มิถุนายน 2564
     24. พนักงานทำความสะอาด 15 มิถุนายน 2564
     25. พนักงานรับรถ และ รปภ 15 มิถุนายน 2564