บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด
โรงพยาบาล
เลขที่ 46/7-9 ซอยปราโมทย์ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-635-7120-37 ต่อ 106
02-234-2766
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักเทคนิคการแพทย์ 18 มกราคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่เวรเปล 18 มกราคม 2565
     3. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 18 มกราคม 2565
     4. นักรังสีเทคนิค 18 มกราคม 2565
     5. IT Support 18 มกราคม 2565
     6. โปรแกรมเมอร์ 18 มกราคม 2565
     7. เวชระเบียน 18 มกราคม 2565
     8. พยาบาล (Full Time) O.P.D ER OR 18 มกราคม 2565
     9. ผู้ช่วยพยาบาล (NA) 18 มกราคม 2565
     10. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 18 มกราคม 2565
     11. ผู้ช่วยกุ๊ก 18 มกราคม 2565
     12. ช่างซ่อมบำรุง 18 มกราคม 2565
     13. พนักงานขับรถ Ambulance 18 มกราคม 2565
     14. โอเปอเรเตอร์ 18 มกราคม 2565
     15. ธุรการการตลาด 18 มกราคม 2565
     16. โปรแกรมเมอร์ 18 มกราคม 2565
     17. เภสัชกร 18 มกราคม 2565
     18. พนักงานทำความสะอาด 18 มกราคม 2565
     19. พนักงานรับรถ และ รปภ 18 มกราคม 2565
     20. ซ่อมบำรุง 18 มกราคม 2565
     21. แคชเชียร์ 18 มกราคม 2565
     22. เจ้าหน้าที่ทะเบียนบัตร 18 มกราคม 2565
     23. ผู้ช่วยห้องจ่ายยา 18 มกราคม 2565
     24. พนักงานขับรถพยาบาล 18 มกราคม 2565
     25. โอเปอเรเตอร์ 18 มกราคม 2565