บริษัท อัพบีน จำกัด
บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 411/8 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11 (เสนาวัฒนา) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
080-7796665