บริษัท นูเอสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำหน่ายปุ๋ย สินค้าทางการเกษตร
เลขที่ 76/15 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
081-9897073
02-7479901
ตำแหน่งงานของ บริษัท นูเอสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตรหลายอัตรา 29 กันยายน 2566