บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับห้องคลีนรูม
เลขที่ 97/1 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
098-8249243
034-433599
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศิกษาฝึกงาน 07 ธันวาคม 2564
     2. พนักงานธุรการบัญชี 07 ธันวาคม 2564
     3. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้/จัดซื้อ 07 ธันวาคม 2564
     4. พนักงานคลังสินค้า 07 ธันวาคม 2564
     5. พนักงานประสานงานขาย 07 ธันวาคม 2564
     6. ช่างไฟฟ้า 07 ธันวาคม 2564
     7. ช่างเชื่อม 07 ธันวาคม 2564
     8. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 07 ธันวาคม 2564
     9. พนักงานขาย 07 ธันวาคม 2564
     10. วิศวกรโครงการ 07 ธันวาคม 2564