บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
1. ประกอบกกิจการรับเหมา ติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม 3G/4G/5G
2. ประกอบกิจการนำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
3. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม 3G/4G/5G
เลขที่ 42 ซอยคู้บอน 32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
02-9433018
-
-