C.S.Cooper Company Limited
นำเข้าอุปกรณ์ logistic and warehouse Loading Dock & Industrial Door Safety Solution
80/1289 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
027101112-3
027101114
ตำแหน่งงานของ C.S.Cooper Company Limited 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างติดตั้งอุปกรณ์โลจิสติกส์ (รับสมัครด่วน หลายอัตรา) 23 มิถุนายน 2564
     2. การตลาด-ประสานงานต่างประเทศ 23 มิถุนายน 2564
     3. Sale Engineer 23 มิถุนายน 2564
     4. Sale-การตลาด 23 มิถุนายน 2564