บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงิน การประกันชีวิต
115 ม.4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
097-926-2354
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน 07 ธันวาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาประกันชีวิต 07 ธันวาคม 2564
     3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 07 ธันวาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 07 ธันวาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 07 ธันวาคม 2564