บริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ได้เริ่มดำเนินกิจการขึ้นในปี พ.ศ.2539 โดยผลิตสินค้าประเภทไส้กรอก แหนมฯ ขึ้นมา ทำให้มีการเปิดตลาดใหม่ๆ ขึ้นมาอีกครั้ง และตอกย้ำความอร่อยให้กับผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อการค้า “ นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์” อันเป็นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของผู้ผลิต ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์คุณภาพสูงผสานภูมิปัญญาไทยให้กับผู้บริโภค
เลขที่ 111/68 หมู่บ้านเพชรลดา ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
081-6960642
02-9246859 # 12
ตำแหน่งงานของ บริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. PC ประจำสาขา Fulltime (ปทุมธานี) 27 กรกฎาคม 2564
     2. PC ประจำสาขา Fulltime (กทม) 27 กรกฎาคม 2564
     3. PC ออกชิมจัดกิจกรรม Part time (บางพลี) 27 กรกฎาคม 2564
     4. PC ออกชิมจัดกิจกรรม Part time (ปทุมธานี) 27 กรกฎาคม 2564
     5. PC ออกชิมจัดกิจกรรม Part time (ศาลายา) 27 กรกฎาคม 2564
     6. PC ออกชิมจัดกิจกรรม Part time (นนทบุรี) 27 กรกฎาคม 2564
     7. PC ออกชิมจัดกิจกรรม Part time (กทม) 27 กรกฎาคม 2564
     8. PC ประจำสาขา Fulltime (นนทบุรี) 27 กรกฎาคม 2564
     9. PC ประจำสาขา Fulltime (ศาลายา) 27 กรกฎาคม 2564
     10. PC ประจำสาขา Fulltime (บางพลี) 27 กรกฎาคม 2564
     11. พนักงานขับรถส่งของ 27 กรกฎาคม 2564
     12. พนักงานบัญชี-การเงิน 27 กรกฎาคม 2564
     13. ผู้จัดการฝ่ายผลิต 27 กรกฎาคม 2564
     14. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) ด่วน!!!! 27 กรกฎาคม 2564
     15. ผู้จัดการฝ่ายขาย 27 กรกฎาคม 2564