บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขณะนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมบริษัท
463 ถนน บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-9601242-6
02-9601247-8
ตำแหน่งงานของ บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30 กันยายน 2566
     2. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ( ด่วน ) 30 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานขายในประเทศ (กลุ่มลุกค้า HoReCa โรงแรมร้านอาหาร จัดเลี้ยง Dealer) 30 กันยายน 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง CNC งานไม้ 30 กันยายน 2566
     6. ช่างซ่อมบำรุง 30 กันยายน 2566