บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
ดำเนินการให้บริการทำความสะอาดตามอาคาร ธนาคาร บริษัท โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ต้องการทีมงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

เลขที่ 1543 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-559-2980-5 ต่อ 220,321,086-304-1667
02-559-2660-1
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 22 มกราคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 22 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่อบรม 22 มกราคม 2565
     4. หัวหน้าควบคุมงาน (แม่บ้าน) 22 มกราคม 2565
     5. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 มกราคม 2565
     6. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด) 22 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 22 มกราคม 2565
     8. พนักงานทำความสะอาด 22 มกราคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ด่วน! 22 มกราคม 2565
     10. จป.วิชาชีพ 22 มกราคม 2565