บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
ดำเนินการให้บริการทำความสะอาดตามอาคาร ธนาคาร บริษัท โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ต้องการทีมงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

เลขที่ 1543 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-559-2980-5 ต่อ 220,321,086-304-1667
02-559-2660-1
ตำแหน่งงานของ บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 30 กันยายน 2565
     2. หัวหน้าควบคุมงาน (แม่บ้าน) 30 กันยายน 2565
     3. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 30 กันยายน 2565
     4. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (ดูแล พนง.ทำความสะอาด) 30 กันยายน 2565
     5. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 30 กันยายน 2565
     6. พนักงานทำความสะอาด 30 กันยายน 2565
     7. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ด่วน! 30 กันยายน 2565
     8. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30 กันยายน 2565