กลุ่มบริษัทต้องบุญ
- ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
- ขนส่งน้ำมัน/โลจิสติกส์
- ขายอุปกรณ์ต่างๆ ของรถขนส่ง
- ผลิตแทงค์น้ำมัน
เลขที่ 222 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
086-4687312
044-452555
ตำแหน่งงานของ กลุ่มบริษัทต้องบุญ 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการขนส่ง 30 กันยายน 2566
     2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 30 กันยายน 2566
     3. เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 กันยายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 30 กันยายน 2566
     5. ช่างช่วงล่าง 30 กันยายน 2566
     6. ช่างเชื่อม 30 กันยายน 2566
     7. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 30 กันยายน 2566
     8. เจ้าหน้าที่แผนกขายส่ง (ยางรถบรรทุก) 30 กันยายน 2566
     9. กราฟฟิคดีไซน์ 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อม 30 กันยายน 2566
     11. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต 30 กันยายน 2566
     12. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 30 กันยายน 2566
     13. เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการขนส่ง 30 กันยายน 2566
     14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30 กันยายน 2566