บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์พลัส จำกัด
กาแฟสด และ เบเกอรี่
หมู่บ้าน รัชดาอาคาเดียน เลขที่ 164 ซอย กาญจนาภิเษก 4/1
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-2176
02-451-2176
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์พลัส จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา ตลาดสมบัติบุรี 23 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา นครชัยศรี 23 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา เเพชรเกษม 57 23 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานฝ่่ายขาย 23 มิถุนายน 2564
     5. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา กัลปพฤกษ์ 23 มิถุนายน 2564
     6. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา นวนคร 23 มิถุนายน 2564
     7. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 1 23 มิถุนายน 2564
     8. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา ตวงทอง 23 มิถุนายน 2564
     9. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา กาญจนาภิเษก 23 มิถุนายน 2564
     10. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา บางพูด 23 มิถุนายน 2564
     11. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา พีทีไอทาวเวอร์(สาทร) 23 มิถุนายน 2564
     12. พนักงานขายกาแฟ (บาริสต้า) สาขา เจริญกรุง 23 มิถุนายน 2564