บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภท พลาสติก
29/8 หมู่ 7 ซอยราษฎร์สามัคคี 5 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-440505-7
034-440508