บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภท พลาสติก
29/8 หมู่ 7 ซอยราษฎร์สามัคคี 5 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-440505-7
034-440508
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประกอบ 27 กรกฎาคม 2564
     2. ช่างปรับแต่ง / ช่างซ่อมบำรุง 27 กรกฎาคม 2564
     3. คิว.ซี. 27 กรกฎาคม 2564
     4. พนักงานฝ่ายผลิต 27 กรกฎาคม 2564